USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Świadzczę usługi doradcze z zakresu:
- bezpieczeństwa osobistego,
- bezpieczeństwa fizycznego firm,
- bezpieczeństwa fizycznego obiektów o podwyższonym ryzyku i podlegających szczególnej ochronie,
- zachowania w sytuacjach kryzysowych,
- zachowania w miejscach podwyższonego ryzyka (rejony działań wojennych),
- konsultacji do filmów.