SZKOLENIE STRZELECKIE - PISTOLET

I poziom szkolenia - pistolet
Pierwszy poziom szkolenia przeznaczony jest dla osób, które nigdy wcześniej nie posługiwały się bronią. Chcąc opanować sztukę praktycznego posługiwania się bronią musisz zacząć od podstaw. Szkolenie trwa dwa dni. Ilość amunicji zaplanowana do szkolenia - 200 szt. (9 mm) na uczestnika. W trakcie zajęć używane są różne modele pistoletów w kalibrze 9 mm Parabellum. W celu zapewnienia wysokiej efektywności szkolenie realizowane jest w grupach  4 - 12 osobowych osobowych. Osoby, które ukończyły kurs otrzymują zaświadczenie.
Zagadnienia realizowane podczas kursu:
- zgrywanie przyrządów celowniczych,
- postawa strzelecka,
- ładowanie broni / przeładowanie broni / sprawdzenie załadowania broni,
- zasady działania i budowa broni,
- zasady bezpieczeństwa,
- ładowanie magazynka,
- rozładowanie broni,
- prawidłowy chwyt broni,
- właściwa praca na spuście.

Każdy z uczestników przed przystąpieniem do szkolenia powinien posiadać:
broń, magazynki, amunicję (kal. 9 mm - 200 szt.), okulary ochronne, słuchawki.
Istnieje możliwość wypożyczenia broni i kupna amunicji dla osób nie posiadających pozwolenia na broń. Informację o takiej potrzebie należy podać w zgłoszeniu na kurs - kontakt.

Koszt: 1000 zł (zniżki dla grup zorganizowanych)
II poziom szkolenia - pistolet
Drugi poziom szkolenia jest kontynuacją poprzedniego etapu. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły I poziom i chcą dalej doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią. Szkolenie trwa dwa dni. Ilość amunicji zaplanowana do szkolnia - 400 szt. (9 mm) na uczestnika. W trakcie zajęć używane są różne modele pistoletów w kalibrze 9 mm Parabellum. W celu zapewnienia wysokiej efektywności szkolenie realizowane jest w grupach 6 - 8 osobowych. Osoby, które ukończyły kurs otrzymują zaświadczenie.

Zagadnienia realizowane podczas kursu:
- zasady bezpieczeństwa,

- obsługa manualna broni,
- przeładowanie broni / sprawdzenie załadowania broni,
- postawy strzeleckie,
- prawidłowy chwyt broni,
- zgrywanie przyrządów celowniczych,
- praca na spuście,
- techniki dobywania broni z kabury,
- techniki zmiany magazynka,
- strzelanie ogniem pojedyńczym, dublety, triplety,
- strzelanie do kilku celów.

Każdy z uczestników przed przystąpieniem do szkolenia powinien posiadać:
broń, magazynki, amunicję (kal. 9 mm - 400 szt.), okulary ochronne, słuchawki, kaburę, pas, ładownice.
Istnieje możliwość wypożyczenia broni i kupna amunicji dla osób nie posiadających pozwolenia na broń. Informację o takiej potrzebie należy podać w zgłoszeniu na kurs - kontakt.
 
Koszt: 1300 zł (zniżki dla grup zorganizowanych)
III poziom szkolenia - pistolet
Trzeci poziom szkolenia przeznaczony jest dla osób, które potrafią posługiwać się bronią, ukończyły dwa poprzednie etapy lub pozytywnie przeszły weryfikację. Szkolenie trwa trzy dni. Ilość amunicji zaplanowana do szkolenia - 600 szt. (9 mm) na uczestnika. W trakcie zajęć używane są różne modele pistoletów w kalibrze 9 mm Parabellum. W celu zapewnienia wysokiej efektywności szkolenie realizowane jest w grupach 6 - 8 osobowych. Osoby, które ukończyły kurs otrzymują zaświadczenie.

Zagadnienia realizowane podczas kursu:
- zasady bezpieczeństwa,
- strzelanie ogniem pojedyńczym, dublety, triplety,
- strzelanie do kilku celów w ruchu,
- strzelania sytuacyjne,
- techniki zmiany magazynka w ruchu,
- strzelanie z jednej ręki,
- praca na zasłonach,
- usuwanie zacięć na broni,
- taktyczne tory strzeleckie.

Każdy z uczestników przed przystąpieniem do szkolenia powinien posiadać:
broń, magazynki, amunicję (kal. 9 mm - 600 szt.), okulary ochronne, słuchawki, kaburę, pas, ładownice (kamizelkę taktyczną).
Istnieje możliwość wypożyczenia broni i kupna amunicji dla osób nie posiadających pozwolenia na broń. Informację o takiej potrzebie należy podać w zgłoszeniu na kurs - kontakt.

Koszt: 1800zł (zniżki dla grup zorganizowanych)