Fight and Shooting

FS 091a
Ruszamy z treningami Fight and Shooting.
Treningi będą odbywały się cyklicznie raz w miesiącu.
Fight and shooting to połączenie umiejętności walki i strzelania w różnych sytuacjach zagrożenia życia.
Uczymy jak reagować i działać w stresie gdy jest możliwość użycia broni oraz jak stworzyć sobie dogodną sytuacje podczas walki wręcz do użycia broni.
W czasie naszych zajęć wykorzystujemy wiele różnych technik i szkół. Point Shooting, CAR, EDC, walka CQB, CQ..., CQ..., CCS... Niektóre z tych technik są już przestarzałe i na chwilę obecną zostały zmienione, udoskonalone.
Strzelanie punktowe lub instynktowne – znane również jako strzelanie do celu w zwarciu, podczas walki w pomieszczeniach lub ograniczonej przestrzeni i/lub skoncentrowane na zagrożeniu. Zasiewanie umiejętności bazowych. Kształtowanie odruchów i pamięci mięśniowej.
Wszystko to w połączeniu z technikami KRAV MAGA które, prawidłowo zastosowane, umożliwiają zdystansowanie się w stosunku do zagrożenia i poprawne, instynktowne użycie broni palnej lub innego środka przymusu bezpośredniego.
Zajęcia prowadzę osobiście, byłem odpowiedzialny za szkolenie z zakresu walki wręcz Oddziału Bojowego JW GROM. Oprócz tego czynnie brałem udział w wielu szkoleniach i seminariach z różnych systemów i szkół walki. Reprezentowałem Polskę na arenie międzynarodowej w kick boxingu. Posiadam stopień ekspert KRAV MAGA zdany w Israelu.
Szkolenie dedykowane dla osób, które opanowały bezpieczne i świadome posługiwanie się bronią palną w stopniu minimum dobrym.
W praktyczny sposób zapoznacie się z procedurami Point Shooting oraz dodatkowo walki w bliskim kontakcie.
Zajęcia przewidują pracę w parach w czasie realizacji różnych scenariuszy. Następnie w sposób praktyczny zostaniecie zapoznani z technikami walki w ręcz w bliskim kontakcie z użyciem środków przymusu bezpośredniego z bronią palną włącznie. Będziecie mogli zweryfikować Wasze przygotowanie strzeleckie w odniesieniu do niecodziennych, przebiegających w sposób gwałtowny sytuacji.
Nauka bezpiecznego posługiwania się bronią podczas walki w bezpośrednim kontakcie – w zwarciu. Nauka technik, procedur i czynności.
Wybrane zagadnienia programu szkolenia:FS 086
- omówienie warunków bezpieczeństwa,
- ćwiczenie podstawowych uderzeń i kopnięć,
- pokaz z omówieniem użycia broni w zwarciu w różnych sytuacjach,
- pokaz z omówieniem w zakresie zastosowania technik walki wręcz i strzelania w zwarciu
- czasy reakcji – pokaz i ćwiczenie praktyczne,
- podejmowanie decyzji użycie broni / walka,
- praktyczne ćwiczenie wymaganych technik posługiwania się bronią w zwarciu,
- broń jako manualne narzędzie służące do obrony,
- strzelanie po wysiłku fizycznym,
- strzelanie pod wpływem czynnika stresogennego,
Wymagane wyposażenie: pistolet, amunicja, 2 magazynki, pas, kabura i ładownica, ochronniki słuchu i wzroku.
Minimalna wymagana ilość amunicji: 100 szt.
Cena szkolenia:
- 300 zł z własną bronią i amunicją;
- 450 zł z bronią i amunicją dostarczoną przez prowadzącego szkolenie.
Szkolenie dedykowane dla wszystkich zainteresowanych posiadaczy broni, żołnierzy i funkcjonariuszy.
Zniżka 50 zł dla żołnierzy, funkcjonariuszy, studentów Krav Maga, osób trenujących sporty walki w zaprzyjaźnionych klubach.
Czas szkolenia: 3 godziny.
Miejsce: Strzelnica FSO

Kontakt i zapisy - KONTAKT lub tel 608 026 810